ULTIMATE серията е линия от захранващи устройства с високи параметри, отговарящи на най-високите изисквания за хардуер. Всички захранващи устройства от тази серия отговарят на изискванията на стандарт 80+ и се характеризират с повишена експлоатационна стабилност. Те са компоненти за монтиране на компютърни комплекти. Според ръководството на потребителя инсталацията трябва да се извърши от хора с адекватни технически познания в областта на изграждането на персонални компютри.