Серията BASIC е специална линия за захранване за конфигуриране на стандартни настолни компютри, чиито текущи изисквания са адекватни на параметрите, посочени на табелите с рейтинг. Съгласно ръководството за инструкции инсталацията трябва да се извърши от лица с подходящи технически познания за изграждане на компютър.