Продукти, закупени от магазина на Akyga 

  • Продуктите с марката Akyga, закупени от магазина Akyga, имат 24-месечна гаранция.
  • Дефектният продукт трябва да бъде доставен с доказателство за покупка и сериен номер. Това трябва да бъде направено самостоятелно - лично или чрез изпращане на куриер.  
  • Гаранцията покрива щети, възникнали в резултат на структурни дефекти на продукта.
  • Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, пренебрегване на поддръжката, неправилен монтаж от страна на потребителя, както и умишлено повреждане на продукта (напр. в резултат на отваряне, намеса на неупълномощени лица).  
  • Всеки рекламиран продукт трябва да бъде пълен, в случай на представяне на непълен продукт, рекламацията може да бъде отхвърлена. 
  • Всяка промяна в продукта може да бъде направена само от упълномощено лице. Тя трябва да бъде потвърдена с подпис и печат. 

Продукти, закупени от дистрибутори 

Преди да съобщите за дефект на продукт, моля, прочетете общите условия на магазина, в който е закупен продуктът. Всички оплаквания относно продукти на Akyga трябва да се подават само на мястото на закупуване. 

Техническа поддръжка - проверка на неизправност

Преди да подадете жалба, предлагаме да се свържете с отдела за техническа поддръжка чрез формата за контакт.
Нашите консултанти ще помогнат дистанционно да решат проблема или да потвърдят необходимостта от подаване на жалба.
Контакт от понеделник до петък между 8:00 - 16:00.