I. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са ИТ данни, обикновено малки файлове, съхранявани на крайните устройства на потребителите на уебсайта. Файловете съдържат името на уебсайта, време за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

II. Как да използваме бисквитки?

Инструментът Google Analytics е инсталиран на уебсайта, проследяващ трафика на потребителите на подстраници с помощта на бисквитки, информацията по никакъв начин не се разкрива на други субекти. Операторът използва събраните данни за:

  • Възможности за влизане и поддържане на потребителски сесии на всяка следваща страница на уебсайта
  • Индивидуална адаптация на уебсайта, като се вземат предвид предпочитанията на потребителя
  • Създаване на статистика, която не съдържа лични данни за подобряване на работата на Уебсайта 

III. безопасност

В интерес на сигурността на поверените данни на всяко ниво на обработка, ние създадохме вътрешни процедури и препоръки за осигуряване на най-висока защита. Настройките на браузъра по подразбиране ви позволяват да съхранявате файлове. Всеки потребител има възможност да промени настройките за бисквитките.